Go IDE in Linux

In dit artikel gaan we onze aandacht richten op enkele Golang IDE’s. Voordat we doorgaan, moet je ervoor zorgen dat Golang geïnstalleerd is op je computer. Om Golang op je computer te installeren refereren we naar de volgende artikel. Op de officiële Golang-website staat een lijst met aanbevolen IDE’s. Uit deze lijst hadden we IntelliJ Goland voor 30 dagen gratis uitprobeert en kunnen concluderen dat Goland een compleet pakket is als het gaat om Go-ontwikkeling. Dit omvat alle functies en is eenvoudig te installeren. Tevens JetBrains biedt een Go-plug-in aan voor IntelliJ Ultimate Edition-gebruikers, maar het is niet gratis en de licentie is best prijzig.

Vim is een andere gratis en open-source IDE die Golang ondersteunen, maar de installatie procedure van deze code-editor kan verwarend zijn voor beginners, aangezien dit verschillende Terminal opdrachten vereist.

In dit artikel gaan we ons richten op de eenvoudig te installeren code-editors, zodat iedere beginners aan de slag kan zonder al te veel moeilijke stappen. Van alle beschikbare code-editors die gebruik kunnen worden als Go IDE’s gaan we ons richten op de volgende:

Visual Studio Code

Visual Studio Code is een open-source en gratis code-editor ontwikkeld door Microsoft die geoptimaliseerd is voor het ontwikkelen en debuggen van moderne web- en cloud-applicaties. Het bevat ook ondersteuning voor Git, Github, syntaxis, highlighting, intelligent code completion, snippets en code-refactoring.

Bovendien is het ook zeer aanpasbaar waardoor gebruikers:

 • Thema’s kan wijzigen
 • Sneltoets (keyboard shortcut) toevoegen
 • Voorkeuren wijzigen
 • Installeer van additionele extensies voor extra functionaliteit

Golang extensie

Visual Studio Code heeft een Go extensie waarbij Go applicaties ontwikkeld kunnen worden in Visual Studio Code.

VS Code installeren

Deze code-editor kan rechtstreeks worden gedownload van de officiële VS Code-website.

Eenmaal VS-code is gedownload, wordt een venster weergegeven voor de Ubuntu-installatie. Selecteer open with Software Install (default) en druk op OK.

Nadat de installatie is voltooid, verschijnt de VS-code in Programma’s.

Start VS-code op

Start VS-code vanuit applicatie.

Nederlandse vertaling ondersteuning

Helaas heeft VS Code op het moment van schrijven van dit artikel geen taalondersteuning pakket om de code-editor naar het Nederlands te vertalen.

VS Code terminal

Voor een betere Go-programmeerervaring in VS Code is het aanbevolen om de terminal in de code-editor aan te schakel. Om de terminal aan te schakel volg deze eenvoudige stappen:

Go extensie installeren

De Go extensie kan geïnstalleerd worden door deze eenvoudige stappen te volgen:

‘Hallo World’ Go-applicatie

Een lege bestand aanmaken kan door File -> New File of Ctrl + N en sla het bestand op met de extensie ‘.go‘.

Nadat de Go-bestand is aangemaakt zal een pop-up dialoogvenster voorschijnen die aangeeft dat de go-outline extensie geinstalleerd moeten worden. Klik op Install All voor het installeren van de go-outline extensie.

Zodra de bestand is aangemaakt, schrijf de volgende Go-code en slaat het bestand op.

package main

import "fmt"

func main(){
 fmt.Println("Hello World")
}

Go-code uitvoeren

Go-code kan uitgevoerd worden via de VS Code Terminal. Aangezien in dit voorbeeld is het Go-bestand op bureaublad opgeslagen, moeten we naar Bureaublad navigeren om het door ons gemaakte Go-app uit te voeren.

Om naar Bureaublad te navigeren, voer de volgende opdracht in de VS Code-terminal in:

cd Bureaublad

Eenmaal je op het Bureaublad zit, moet de volgende opdracht uitgevoerd worden om de Go-codes uit te voeren.

Go run hello_world.go


Atom

Atom is een open-source tekst- en code-editor met verschillende open-source plug-ins (in Atom bekend als Packages ‘pakketten’) en tevens wordt Atom standaard geleverd met Git en GitHub. De meeste beschikbare pakketten zijn gratis aangezien ze ontwikkeld en onderhoud worden door community-ontwikkelaars. Atom is kan volledig worden aangepast via HTML, CSS en JavaScript. Deze code-editor heeft verschillende terminal pakketten, maar in dit voorbeeld gaan we ‘terminal-tab’ gebruiken.

Golang ondersteuning

Deze code-editor automatisch detecteert of Golang op je computer staat geïnstalleerd. Dus het vereist geen additionele plug-in.

Installatie

De installatie van Atom in Linux begint met het downloaden van het .deb-bestand van de officiële webpagina.

Eenmaal Atom is gedownload, wordt het installatie venster weergegeven voor de Ubuntu-installatie. Selecteer Open with: Software Install (default) en druk op OK.

Nadat de installatie van Atom voltooid is, verschijnt het in programma’s.

Atom opstarten

Het opstarten van Atom is gewoon een kwestie van selecteren van de applicatie in Programma’s en het hoofdscherm van Atom verschijnt.

Op het Atom hoofdscherm zie je Git en GitHub rechts onderaan het scherm.

Terminal in Atom

Voor een betere programmeer ervaring is het zeer aanbevolen om één van hun terminal packages te installeren. Door middel van de terminal package kunt je je Go-code in Atom uitvoeren zonder iedere keer naar de terminal te schakelen. In dit voorbeeld gaan we het pakket terminal-tab installeren die ontwikkeld is door jsmecham. Selecteer de optie Install a package op het hoofdscherm en het installatiepakket venster verschijnt. Volg de volgende stappen en wacht totdat de installatie voltooid is.

Terminal inschakelen

Terminal kan via deze eenvoudige stappen worden ingeschakeld.

Om de terminal in and uit te schakelen, drukt op shift + T.

Voor meer informatie en documentatie over het terminal-tab, zie: terminal-tab documentatie.

Go-app ontwikkelen met Atom

Net als de VS Code voorbeeld gaan we een eenvoudige Hello World Go applicatie ontwikkelen in Atom. We beginnen met het maken van een leeg bestand aan door File -> New File.

Sla het bestand op als een .go bestand.

Typ of kopieer de volgende Go code voor ons eenvoudige Go applicatie en sla het bestand op:

package main

import "fmt"

func main(){
 fmt.Println("Hello World!")
}

Om deze eenvoudige applicatie uit te voeren, moet je het tabblad Terminal openen. Standaard begint het Terminal in de map Home. Dit betekent dat we naar het bureaublad moet navigeren aangezien onze Go app op het bureaublad staat.

Voer de volgende opdracht in terminal om naar bureaublad te navigeren:

cd Bureaublad

Om het programma uit te voeren, voer de volgende opdracht in:

go run [bestandsnaam].go

In dit geval:

go run atom_hello_world.go

Het resultaat wordt als volgt weergegeven in de terminal:


Sublime Text 3

Sublime Text 3 is een code-editor met een Python interface (API). Het ondersteunt vele programmeertalen, markup-talen, functies en plug-ins. Al deze plug-ins (bekend als packages) zijn ontwikkeld en beheerd door de Sublime community. Deze code-editor wordt geleverd met een ingebouwde Git-functie waarmee je wijzigingen kunt volgen zonder de code-editor te verlaten.

Golang package

Sublime bevat net zoals Atom ook Golang support package dat kan geïnstalleerd worden via de Sublime package control. Eenmaal dit pakket is geïnstalleerd kan Go applicatie ontwikkeld worden in Sublime.

Ondersteuning van de Nederlandse taal

Helaas biedt Subime Text 3 geen ondersteuning voor de Nederlandse vertaling aan.

Installatie

Sublime Text 3 kan rechtstreeks van hun officiële website gedownload worden.

De installatie bestaat uit drie stappen:

GPG sleutel Installeren

De GPG-sleutel wordt gebruikt voor het ondertekenen van Linux broncodes in Github. GPG staat voor Gnu Privacy Guard en is een implementatie van OpenPGP (Open Pretty Good Privacy). Het OpenPGP-protocol definieert standaardindelingen voor gecodeerde berichten, handtekeningen en certificaten voor het uitwisselen van openbare sleutels (public keys). Deze coderingstechniek werd oorspronkelijk ontwikkeld voor het uitwisseling van e-mail berichten. Het is een hybride van een two-key cryptography waarbij het uit te wisselen bericht (de zogenaamde platte tekst) wordt gecomprimeerd en een sessiesleutel wordt aangemaakt als een eenmalige geheime sleutel.

OpenPGP encryptie

De gecomprimeerde platte tekst wordt vervolgens gecodeerd met de sessiesleutel. Deze sessiesleutel wordt vervolgens gecodeerd met de openbare sleutel en gebundeld met het gecodeerde bericht.

OpenPGP decodering procedure

De public key kan de sessiesleutel decoderen met hun private key en vervolgens decomprimeren om de Platte platte tekst te herstellen.

Om sublime Text 3 te downloaden, moet je de GPG-sleutel op je Linux-machine installeren, dit kan met de volgende terminal opdracht:

wget -q0 - https://download.sublimetext.com/sublimehq-pub.gpg | sudo apt-key add -

Apt instellen om met https bronnen te werken

De volgende terminal opdracht zorgt ervoor dat apt is ingesteld om met https te werken:

sudo apt-get install apt-transport-https

Download kanaal selecteren

Voor het downloaden van de laatste stabiele versie van Sublime Text 3, moet je de stable kanaal selecteren.

echo “deb https://download.sublimetext.com/ apt/stable” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sublime-text.list

Updaten van apt sources en Subime Text 3 installeren

Ten slotte moet je de Linux Advance Package Tool (APT) bijwerken en Sublime Text 3 installeren met behulp van deze opdracht:

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install sublime-text

Sublime Text 3 opstarten in Linux

Nadat de installatieprocedure is voltooid, moet je Sublime in de lijst van programma’s moeten kunnen zien.

Start Sublime vanuit programma’s en het hoofdscherm verschijnt.

Installeren van de Sublime package control

Elk pakket wordt geïnstalleerd via het Sublime package control. De package control moet geinstalleerd worden voordat je packages kan installeren. Dit kan via de command palette. De volgende sneltoets kan het Sublime command palette opstarten:

 • Ctrl + Shift + P

Om de Sublime-pakketbeheer te installeren, voeg install package in de zoekbalk en selecteert Install Package Control en wacht tot de installatie voltooid is.

Sublime Golang ondersteuning

Voordat we beginnen met onze Go applicatie, moeten we enkele handige pakketten installeren. Deze pakketten zijn:

 • Golang
 • Terminus (voor de embedded terminal in Sublime)

Golang pakket installatie

Het Golang pakket kan geïnstalleerd worden door de volgende stappen:

 • Open het Sublime package control
 • Voer het volgende in: install package in de zoekbalk en selecteer Package Control: Install Package.

In de package control zoekbalk voer Golang in.

Terminus installeren in Sublime

Om terminal in Sublime Text 3 te krijgen, gaan we het terminus pakket installeren. De procedure is identiek aan de voorgaande stappen hierboven.

Om terminus te starten, opent package control en voer terminus in. De terminus optielijst verschijnt.

Er zijn twee opties die je kunt kiezen om terminus te starten, namelijk:

 • Terminus: Open Default Shell in Tab (View)
 • Terminus: Open Default Shell in Panel

Terminus: Open Default Shell in Tab (View)

Opent de standaard Shell in een gescheiden tab.

Terminus: Open Default Shell in Panel

Opent de shell onderaan in de vorm van een paneel, wat betekent dat deze onderaan blijft, ongeacht in welk tabblad je bezig bent.

In dit voorbeeld gaan we de optie Terminus: Open Default Shell in Panel uitkiezen. Maar het hangt helemaal af van je persoonlijke voorkeur. In dit voorbeeld gaan we deze optie gebruiken en tevens de terminus standaard instellingen aanpassen, waardoor het makkelijk wordt om te schakelen.

Start en wijzigen van terminus in Sublime text 3

Selecteer de optie Terminus: Open Default Shell in Panel en de terminal wordt geopend in een paneel onderaan het tabblad.

Wijzigen van de Terminus standard configuratie

Eenmaal de terminal is ingeschakeld, kun je opdrachten uitvoeren net zoals je in de Linux terminal zit. Om de omschakeling tussen de zichtbaarheidsstatus van de terminal te maken, gaan we een handige commando in de key bindings preference implementeren.

Voer de volgende stappen uit om dit te bereiken:

 1. Open het Sublime package control en voer de Terminus Key Bindings trefwoord in en kies Preference: Terminus Key Bindings uit het resulterende dialoogvenster uit.

In de key bindings venster bevat twee secties:

 • Default settings list (Links)
 • Custom Key Bindings settings list (Rechts)

In het rechterkant gedeelte voer de volgende code in voor het omschakeling van terminus.

{
	"keys":["ctrl+`"],
	"command":"toggle_terminus_panel",
	"args":{
		"cwd": "${file_path:${folder}}"
	}
}

Sla deze aangepaste instelling op door op Ctrl + s te drukken of File -> Save.

Indien deze instelling met succes is opgeslagen, moet je de Terminus zichtbaarheidsstatus kunnen schakelen door op de volgende sneltoets te drukken: Ctrl + `.

Je eerst Go applicatie met Sublime Text 3

Net zoals het vorige voorbeeld gaan we een eenvoudige Hello World Go applicatie schrijven. Om dit te bereiken, moeten we de volgende taken uitvoeren:

 1. Maak een Go-bestand aan
 2. Schrijf je Go code
 3. Sla je Go bestand op
 4. Voer je Go code uit met behulp van terminus

Maak een Go-bestand aan

Vanuit de tabblad die geopend is kun je het huidige bestand opslaan met de Go extensie (.go). Het huidige bestand kan opgeslagen worden door op Ctrl + s te drukken of File -> Save.

Schrijf je Go code

Nadat het Go-bestand is aangemaakt kun je de Go codes in Sublime schrijven. Voor deze simpel applicatie schrijf de volgende code:

package main

import "fmt"

func main() {
	fmt.Println("Hello World")
}

Sla je Go bestand op

Sla het bestand op door Ctrl + S te drukken of File -> Save.

Voer je Go code uit met behulp van terminus

Je Go code in Sublime kan uitgevoerd worden via Terminus. In tegenstelling tot VS Code terminal start de terminal in Sublime in de map [user]. Sinds onze go bestand is opgeslagen op onze Bureaublad moeten we daar naartoe navigeren. Om naar bureaublad te navigeren voer de cd Bureaublad opdracht uit. Eenmaal je op het bureaublad bent, voer de volgende opdracht uit: go run sublime_hello_world.go.


Conclusie

De Golang code-editors die in dit artikel zijn eenvoudig te installeren en te gebruiken. Hoewel voor langdurig gebruik van Sublime Text 3 moet je een licentie van $80,- aanschaffen (eenmalige). Als het gaat om de voor- en nadelen van de desbetreffende code-editors op basis van een Golang ontwikkelaar perspectief is er geen concrete conclusie. Aangezien de meeste Golang ontwikkelaars één van deze code-editors gebruiken op basis van hun persoonlijke voorkeur. Andere beoordelingen die gevonden kunnen worden op andere websites zijn gebaseerd op andere programmeertalen en niet echt gerelateerd aan Golang. Onze aanbeveling is om deze code-editors te downloaden, installeren en te gebruiken zodat je ze kunt beoordelen op basis van je persoonlijke ervaring.

Relevante bronnen:

Volg ons:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *