CP-1252 in Golang

Dit artikel beschrijf hoe de Code page 1252 (bekend als CP-1252) teken gebruikt kunnen worden in Golang. CP-1252 is een codering van het Latijnse alfabet van enkelbyte tekens. Deze tekens worden standaard gebruikt in de verouderde componenten van Microsoft Windows voor Engels, Spaans, Frans, Duits/Scandinavisch.

CP-1252 voorbeeld 

euroTeken := '\u20AC' // -> euro teken unicode
fmt.Printf("Euro teken printf: %c\n", euroTeken)

valueOnly := fmt.Sprintf("%c", euroTeken) // Om de resulterende string te retourneren.
fmt.Println("Euro teken string: ", valueOnly)

CP-1252 tabel

UnicodeTekst symbol Betekenis
\u0021!Uitroepteken
\u0022Aanhalingsteken
\u0023#Cijferteken
\u0024$Dollarteken
\u0025%Procentteken
\u0026&Ampersand
\u0027Apostrof
\u0028(Linker haakje
\u0029)Rechts haakje
\u002a*Asterisk
\u002b+Plusteken
\u002c,Komma
\u002dKoppelteken-minus
\u002e.Punt
\u002f/Solidus
\u00300Nul
\u00311Cijfer één
\u00322Cijfer twee
\u00333Cijfer drie
\u00344Cijfer vier
\u00355Cijfer vijf
\u00366Cijfer zes
\u00377Cijfer zeven
\u00388Cijfer acht
\u00399Cijfer negen
\u003a:Dubbelepunt (Colon)
\u003b;Puntkomma
\u003c<Minder dan teken
\u003d=Is gelijk aan teken
\u003e>Groter-dan-teken
\u003f?Vraagteken
\u0040@Apenstaartje
\u0041ALatijnse hoofdletter A
\u0042BLatijnse hoofdletter B
\u0043CLatijnse hoofdletter C
\u0044DLatijnse hoofdletter D
\u0045ELatijnse hoofdletter E
\u0046FLatijnse hoofdletter F
\u0047GLatijnse hoofdletter G
\u0048HLatijnse hoofdletter H
\u0049ILatijnse hoofdletter I
\u004aJLatijnse hoofdletter J
\u004bKLatijnse hoofdletter K
\u004cLLatijnse hoofdletter L
\u004dMLatijnse hoofdletter M
\u004eNLatijnse hoofdletter N
\u004fOLatijnse hoofdletter O
\u0050PLatijnse hoofdletter P
\u0051QLatijnse hoofdletter Q
\u0052RLatijnse hoofdletter R
\u0053SLatijnse hoofdletter S
\u0054TLatijnse hoofdletter T
\u0055ULatijnse hoofdletter U
\u0056VLatijnse hoofdletter V
\u0057WLatijnse hoofdletter W
\u0058XLatijnse hoofdletter X
\u0059YLatijnse hoofdletter Y
\u005aZLatijnse hoofdletter Z
\u005b[Linker vierkante beugel
\u005c\Omgekeerde solidus
\u005d]Rechter vierkante beugel
\u005e^Circumflex accent
\u005f_Lage lijn
\u0060`Ernstig accent
\u0061aLatijnse kleine letter a
\u0062bLatijnse kleine letter b
\u0063cLatijnse kleine letter c
\u0064dLatijnse kleine letter d
\u0065eLatijnse kleine letter e
\u0066fLatijnse kleine letter f
\u0067gLatijnse kleine letter g
\u0068hLatijnse kleine letter h
\u0069iLatijnse kleine letter i
\u006ajLatijnse kleine letter j
\u006bkLatijnse kleine letter k
\u006clLatijnse kleine letter l
\u006dmLatijnse kleine letter m
\u006enLatijnse kleine letter n
\u006foLatijnse kleine letter o
\u0070pLatijnse kleine letter p
\u0071qLatijnse kleine letter q
\u0072rLatijnse kleine letter r
\u0073sLatijnse kleine letter s
\u0074tLatijnse kleine letter t
\u0075uLatijnse kleine letter u
\u0076vLatijnse kleine letter v
\u0077wLatijnse kleine letter w
\u0078xLatijnse kleine letter x
\u0079yLatijnse kleine letter y
\u007azLatijnse kleine letter z
\u007b{Linker accolade
\u007c|Verticale lijn
\u007d}Rechts accolade
\u007e~Tilde
\u007fVerwijderen
\u20acEuro teken
\u201a,Enkel laag-9 aanhalingsteken
\u0192ƒLatijnse kleine letter f met haak
\u201eDubbel laag-9 aanhalingsteken
\u2026Horizontale ellips
\u2020Obelisk teken
\u2021Dubbele obelisk teken
\u02c6^Circumflex accent
\u0230Permille teken
\u0160ŠLatijnse hoofdletter s met caron
\u2039<Enkele naar links wijzende aanhalingstekens
\u0152ŒLatijnse hoofdletter ligatuur OE
\u017dŽLatijnse hoofdletter z met Caron
\u2018`Links enkel aanhalingsteken
\u2019Rechts enkel aanhalingsteken
\u201cDubbel aanhalingsteken links
\u201dDubbel aanhalingsteken rechts
\u2022Opsommingsteken
\u2013En streepje
\u2014Em streepje
\u02dc˜Kleine tilde
\u2122Handelsmerkteken
\u0161šLatijnse kleine letter s met Caron
\u203aEnkele naar rechts wijzende hoek aanhalingstekens
\u0153œLatijnse kleine ligatuur OE
\u017ežLatijnse kleine letter z met Caron
\u0178ŸLatijnse hoofdletter Y met trema
\u00a0No-break ruimte
\u00a1¡Omgekeerd uitroepteken
\u00a2¢Cent teken
\u00a3£Pondteken
\u00a4¤Valutateken
\u00a5¥Yen teken
\u00a6¦Gebroken balk
\u00a7§Sectie teken
\u00a8¨Trema
\u00a9©Copyright teken
\u00aaªVrouwelijke ordinale indicator
\u00ab«Naar links wijzend aanhalingsteken met dubbele hoek
\u00ac¬geen teken symbool
\u00adZacht koppelteken
\u00ae®Registered sign
\u00af¯Macron
\u00b0°Graad teken
\u00b1±Plus-min teken
\u00b2²Superscript twee
\u00b3³Superscript drie
\u00b4´Acuut accent
\u00b5µMicroteken
\u00b6Pilcrow teken
\u00b7·middel punt
\u00b8¸Cedilla
\u00b9¹Superscript één
\u00baºMannelijke ordinale indicator
\u00bb»Rechts wijzend aanhalingsteken met dubbele hoek
\u00bc¼Een kwart teken
\u00bd½Een half teken
\u00be¾Drie half teken
\u00bf¿Omgekeerd vraagteken
\u00c0ÀLatijnse hoofdletter A met graf
\u00c1ÁLatijnse hoofdletter A met acute
\u00c2ÂLatijnse hoofdletter A met circumflex
\u00c3ÃLatijnse hoofdletter A met tilde
\u00c4ÄLatijnse hoofdletter A met diaerese
\u00c5ÅLatijnse hoofdletter A met ring erboven
\u00c6ÆLatijnse hoofdletter Æ
\u00c7ÇLatijnse hoofdletter C met cedille
\u00c8ÈLatijnse hoofdletter E met graf
\u00c9ÉLatijnse hoofdletter E met acute
\u00caÊLatijnse hoofdletter E met circumflex
\u00cbËLatijnse hoofdletter E met diaerese
\u00ccÌLatijnse hoofdletter I met graf
\u00cdÍLatijnse hoofdletter I met acute
\u00ceÎLatijnse hoofdletter I met circumflex
\u00cfÏLatijnse hoofdletter I met diaerese
\u00d0ÐLatijnse hoofdletter Eth.
\u00d1ÑLatijnse hoofdletter N met tilde
\u00d2ÒLatijnse hoofdletter O met graf
\u00d3ÓLatijnse hoofdletter O met acute
\u00d4ÔLatijnse hoofdletter O met circumflex
\u00d5ÕLatijnse hoofdletter O met tilde
\u00d6ÖLatijnse hoofdletter O met diaerese
\u00d7×Vermenigvuldigingsteken
\u00d8ØLatijnse hoofdletter O met lijn
\u00d9ÙLatijnse hoofdletter U met graf
\u00daÚLatijnse hoofdletter U met acute
\u00dbÛLatijnse hoofdletter U met circumflex
\u00dcÜLatijnse hoofdletter U met diaerese
\u00ddÝLatijnse hoofdletter Y met acute
\u00deÞLatijnse kleine letter Thorn
\u00dfßLatijnse kleine letter scherp S
\u00e0àLatijnse kleine letter A met graf
\u00e1áLatijnse kleine letter A met acute
\u00e2âLatijnse kleine letter A met circumflex
\u00e3ãLatijnse kleine letter A met tilde
\u00e4äLatijnse kleine letter A met diaerese
\u00e5åLatijnse kleine letter A met ring erboven
\u00e6æLatijnse kleine letter Æ
\u00e7çLatijnse kleine letter C met cedille
\u00e8èLatijnse kleine letter E met graf
\u00e9éLatijnse kleine letter E met acute
\u00eaêLatijnse kleine letter E met circumflex
\u00ebëLatijnse kleine letter E met diaerese
\u00ecìLatijnse kleine letter I met graf
\u00edíLatijnse kleine letter I met acute
\u00eeîLatijnse kleine letter I met circumflex
\u00efïLatijnse kleine letter I met diaerese
\u00f0ðLatijnse kleine letter Eth
\u00f1ñLatijnse kleine letter N met tilde
\u00f2òLatijnse kleine letter O met graf
\u00f3óLatijnse kleine letter O met acute
\u00f4ôLatijnse kleine letter O met circumflex
\u00f5õLatijnse kleine letter O met tilde
\u00f6öLatijnse kleine letter O met diaerese
\u00f7÷Divisie teken
\u00f8øLatijnse kleine letter O met lijn
\u00f9ùLatijnse kleine letter U met graf
\u00faúLatijnse kleine letter U met acute
\u00fbûLatijnse kleine letter U met circumflex
\u00fcüLatijnse kleine letter U met diaerese
\u00fdýLatijnse kleine letter Y met acute
\u00feþLatijnse kleine letter Thorn
\u00ffÿLatijnse kleine letter Y met diaerese

Broncode: GoDevTips repository

Volg ons:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *