Basic latin in Go

Dit is het eerste blok van de Unicode-standaard die is gecodeerd in één byte (UTF-8). Alle letters en controlecodes maken deel uit van ASCII.

Basic latin voorbeeld

In Golang kunnen deze Unicodes uitgedrukt worden doormiddel van het printformaat (printf) van het fmt-pakket. Het onderstaande voorbeeld illustreert hoe dit gedaan kan worden in Go:

character_decimal := 33
fmt.Printf("Karakter: %c\n",character_decimal) // !
fmt.Printf("Geciteerd karakter: %q\n",character_decimal) // '!'
fmt.Printf("Unicode: %U\n",character_decimal) // U+0021
fmt.Printf("Unicode met karakter: %#U\n",character_decimal) // U+0021 '!'

Basic latin lijst

DecimalNaamVerschijningen
32SPATIE
33UITROEPTEKEN!
34AANHALINGSTEKENS
35NUMMER TEKEN#
36DOLLARTEKEN$
37PROCENT TEKEN%
38AMPERSAND&
39APOSTROF
40LINKER HAAKJE(
41RECHTS HAAKJES)
42STERRETJE*
43PLUSTEKEN+
44KOMMA,
45LIGGEND STREEPJE_
46PUNT.
47OPHAAL/
48NUL0
49EEN1
50TWEE2
51DRIE3
52VIER4
53VIJF5
54ZES6
55ZEVEN7
56ACHT8
57NEGEN9
58DUBBELE PUNT:
59PUNTKOMMA;
60MINDER DAN TEKEN<
61IS GELIJK AAN TEKEN=
62GROTER DAN TEKEN>
63VRAAGTEKEN?
64APENSTAARTJE@
65HOOFDLETTER AA
66HOOFDLETTER BB
67HOOFDLETTER CC
68HOOFDLETTER DD
69HOOFDLETTER EE
70HOOFDLETTER FF
71HOOFDLETTER GG
72HOOFDLETTER HH
73HOOFDLETTER II
74HOOFDLETTER JJ
75HOOFDLETTER KK
76HOOFDLETTER LL
77HOOFDLETTER MM
78HOOFDLETTER NN
79HOOFDLETTER OO
80HOOFDLETTER PP
81HOOFDLETTER QQ
82HOOFDLETTER RR
83HOOFDLETTER SS
84HOOFDLETTER TT
85HOOFDLETTER UU
86HOOFDLETTER VV
87HOOFDLETTER WW
88HOOFDLETTER XX
89HOOFDLETTER YY
90HOOFDLETTER ZZ
91LINKER VIERKANTE STEUN[
92OMGEKEERDE SOLIDUS\
93RECHTER VIERKANTE STEUN]
94CIRCUMFLEX ACCENT^
95LAGE LIJN_
96ACCENT GRAVE`
97KLEINE LETTER Aa
98KLEINE LETTER Bb
99KLEINE LETTER Cc
100KLEINE LETTER Dd
101KLEINE LETTER Ee
102KLEINE LETTER Ff
103KLEINE LETTER Gg
104KLEINE LETTER Hh
105KLEINE LETTER Ii
106KLEINE LETTER Jj
107KLEINE LETTER Kk
108KLEINE LETTER Ll
109KLEINE LETTER Mm
110KLEINE LETTER Nn
111KLEINE LETTER Oo
112KLEINE LETTER Pp
113KLEINE LETTER Qq
114KLEINE LETTER Rr
115KLEINE LETTER Ss
116KLEINE LETTER Tt
117KLEINE LETTER Uu
118KLEINE LETTER Vv
119KLEINE LETTER Ww
120KLEINE LETTER Xx
121KLEINE LETTER Yy
122KLEINE LETTER Zz
123LINKER KRULLENDE BEUGEL{
124VERTICALE LIJN|
125RECHTER KRULLENDE BEUGEL}
126TILDE~
127<control>: VERWIJDEREN

Broncode: GoDevTips repository

Volg ons:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *